• כלביאדה

 

מבחני אג'יליטי ומבדקי התאמה לאג'יליטי

 

 

בחוג מתקיימים שני סוגים של מבחנים: מבדקי התאמה לאג'יליטי ומבחני רמה באג'יליטי.

מבדקי התאמה לאג'יליטי מיועדים לכל סוגי הכלבים והנוהגים. המבדקים נועדו לבדוק את היכולת של הכלב לעבוד בשיתוף עם הנוהג, כשלב ראשון לפני מבחני הרמות באג'יליטי.

מבחני רמה באג'יליטי מיועדים לכלל הכלבים אשר עברו את מבדקי ההתאמה לאג'יליטי. פירוט נוסף מטה.

 - לפירוט תוכן מבדק האג'יליטי לחץ כאן

 

9 

באג'יליטי קיימות רמות שונות ועל מנת להתקדם ברמות יש לקיים מבחני רמה.

במבחנים אלו, על הכלבים להתמודד עם מגוון מכשולים במגמה להעריך את רמתו של הכלב.

סידור המסלול נתון לדמיונו ולשיקול דעתו הבלעדית של השופט, המסלול חייב לכלול לפחות 2 פניות (שינויי כיוון).

במהלך המבחן אין ואסור לתרגל במסלול התחרות.

לפני התחרות ניתן לנוהג בלבד ללא הכלב לעבור וללמוד את המסלול.

לפני תחילת התחרות השופט יכנס את כל המתחרים יתדרך אותם לדרגת הקושי וימסור להם פרטים מדויקים על התחרות: זמן סטנדרטי של מעבר המסלול, זמן מקסימאלי של מעבר המסלול שהינו קבוע, ויזכיר להם את תקנות וחוקי התחרות והקריטריונים למדידה.

להלן הרמות :

* טרום אג'יליטי -

מבדק התאמה לאג'יליטי כתנאי כניסה למבחן אג'יליטי רמה A.

 * רמה A -

מיועדות לכלבים שעדיין אין ברשותם כל תעודת רמה לאג'יליטי. מיועדות לכלבים שעברו מבדק התאמה לאג'יליטי.

בכדי לעבור רמה זו יש לעבור בהצלחה שתי תחרויות (Competitions) אג'יליטי רמה A (בציון מינימלי טוב).

* אג'יליטי וקפיצות- רמה A1 -

פתוחות לכלבים שיש כבר ברשותם תיעוד שעברו רמה A.

בכדי לעבור רמה זו יש לעבור בהצלחה שלוש פעמים משתי האלטרנטיבות הבאות:

א. תחרויות אג'יליטי וקפיצות משוקלל רמה 1 בציון מינימלי טוב מאוד.

ב. תחרות אג'יליטי בלבד רמה 1 בציון מצויין.

* אג'יליטי וקפיצות- רמה A2 -

פתוחות לכלבים שיש כבר ברשותם תיעוד שעברו רמה 1.

בכדי לעבור רמה זו יש לעבור בהצלחה ארבע פעמים משתי האלטרנטיבות הבאות:

א. תחרויות אג'יליטי וקפיצות משוקלל רמה 2 בציון מינימלי טוב מאוד.

ב. תחרות אג'יליטי בלבד רמה 2 בציון מצויין.

 * אג'יליטי וקפיצות- רמה A3 -

פתוחות לכלבים שיש כבר ברשותם תיעוד שעברו רמה 2.

בכדי לעבור רמה זו יש לעבור בהצלחה שתי תחרויות משתי האלטרנטיבות הבאות:

א. תחרויות אג'יליטי וקפיצות משוקלל רמה 3 בציון מינימלי מצויין.

ב. תחרות אג'יליטי בלבד רמה 3 בציון מצויין של "Clean Run".

 

img 2460

 

* תקנון זה מבוסס על פי תקנון ה- F.C.I.

תקשורת