• כלביאדה

 

מבדקי התאמה לאג'יליטי ותחרויותמבדקי התאמה לאג'יליטי

מיועדים לכל סוגי הכלבים והנוהגים. המבדקים נועדו לבדוק את היכולת של הכלב לעבוד בשיתוף עם הנוהג, כשלב ראשון לפני מבחני הרמות באג'יליטי.

 - לפירוט תוכן מבדק התאמה לאג'יליטי לחץ כאן

9 


תחרויות רמה באג'יליטי

מיועדים לכלל הכלבים אשר עברו את מבדקי ההתאמה לאג'יליטי. פירוט נוסף מטה.


קטגוריות גובה

קטגוריות הגובה מתחלקות ל: 3, וזאת ע"פ גובהו של הכלב. הגובה נמדד מהמשטח עליו עומד הכלב ועד לקצה שכמותיו.

1. קטן (Small): גובה נמדד עד 35 ס"מ

2. בינוני (Medium): גובה נמדד בין 35 ס"מ ועד 43 ס"מ

3. גדול (Large): גובה נמדד מעל 43 ס"מ


סוגים שונים של מסלולי מכשולים

תקנון ה-FCI מגדיר שני סוגים למסלולים רשמיים:

1. מסלול אג'יליטי (Agility). מסלול מסוג זה מכיל את כלל המתקנים שתוארו מעלה.

2. מסלול קפיצות (Jumping). מסלול מסוג זה מכיל את כלל המתקנים שתוארו מעלה מלבד נקודות המגע ושולחן.


רמות באג'יליטי

על-פי תקנון ה-FCI, ישנן שלוש רמות מגדרות לכלבים מתחרים:

1. רמה 1

2. רמה 2

3. רמה 3

התקנון מאפשר גמישות מסוימת באופן דירוג רמת הכלב. חלק מההתאחדויות הכלבניות במדינות שונות בעולם קיבלו על עצמן את התקנות באופן המחמיר יותר וחלקן בחרו להקל במעט על דירוג הרמה. חלק מהמדינות בוחרות להתייחס לרמת ה: Agility של הכלב בלבד (סימון A1, A2, A3), חלק מהן בוחרות לייחס רמה שונה ל: Agility ורמה שונה ל: Jumping (סימון J1, J2, J3). חלק ממדינות העולם בוחרות אף באפיון רמה נוספת לרשימת הרמות הרשמיות. רמה זו היא רמת קדם ומחייבת את הכלב טרם יחל להתחרות ברמות הרשמיות. סמול הרמה מוגדר בד"כ כ: A0. נוהל דירוג הרמות השונות בישראל מתואר במסמך הבא


Ran