• כלביאדה

חברי החוג

 

בעלי תפקידים:

יו"ר ועד החוג - רועי בר

יושב ראש ועד החוג:  רועי בר

מזכיר וגזבר העמותה: רן קמיל

יושבת ראש ועדת אימון: נטלי פודלוב

חבר ועד העמותה: אייל גולדפרב

חבר ועד העמותה: מיכאל לנדו

 

חבר ועדת הביקורת: בוריס יניב

חבר ועדת הביקורת: אנדרי גרינפילד


חברי כבוד:

aglt2009 365         aglt2009 369         aglt2009 373

           אריה ליבנה                              זאב גורדון                                 עופר סחר

     

 

יושב ראש ועד החוג:  רועי בר