• כלביאדה

בעלי תפקידים

 

בעלי תפקידים:

יושב ראש ועד העמותה:  רועי בר

מזכיר וסגן יו"ר העמותה: עו"ד רן קמיל

גזברית העמותה: ד"ר שלומית הרוש

יושבת ראש ועדת אימון: נטלי פודלוב

חבר ועד העמותה: מיכאל לנדו

 

חבר ועדת הביקורת: בוריס יניב

חבר ועדת הביקורת: אלכסיי ז'ולונדז


חברי כבוד:

aglt2009 365         aglt2009 369         aglt2009 373

           אריה ליבנה                              זאב גורדון                                 עופר סחר