• כלביאדה

מתקנים

 

כל מסלול מכשולים מורכב ממספר אלמנטים, אשר מסודרים בזה אחר זה הן בקו ישר והן בפניות, בכל פעם בסדר שונה, דבר המעלה את רף הקושי. המכשולים במסלול רבים ומגוונים: משוכה, נדנדה, גשר, מנהרה גמישה, מנהרה רפויה מבד, חומה, קיר משופע, חישוק, שולחן, עקלתון, קפיצה למרחק.

משוכה -

משוכה המורכבת ממוט שקל להפילו הנתמך על ידי שתי זרועות. 

                                      564

 

נדנדה -

מכשול אשר מורכב כנדנדה רגילה אשר על הכלב לחצותו תוך כדי נגיעה בשני השטחים המסומנים בלבן. 

                                    393

 

גשר -

מכשול המורכב משלושה לוחות עץ, שמתחברים זה לזה ויוצרים יחד גשר הנתמך על שתי רגלי עץ. על הכלב לעבור את המכשול תוך כדי שהוא נוגע באזורים המסומנים בלבן.

                                  450

 

מנהרה -

מכשול בצורת מנהרה או צינור שחייב להיות גמיש על מנת ליצור זוויות שונות.

                                 aglt2009 76

 

שרוול -

מכשול המורכב מבסיס מוצק שאליו מחובר בד חזק בצורת שרוול. 

                     aglt2009 688

 

חומה -

משוכה בצורת חומה שעל הכלב לקפוץ מעליה.

                                231

 

קיר שיפוע (A - frame) -

מכשול המורכב משני לוחות עץ משופעים, היוצרים את הצורה A. על הכלב לעבור את המכשול תוך כדי שהוא נוגע באזורים המסומנים בלבן.

                               181

 

חישוק/צמיג -

מכשול המורכב מצמיג או גלגל אשר נתמך על ידי מסגרת ועל הכלב לעבור דרך הצמיג בלבד.

                              aglt2009 27

 

שולחן -

שולחן אשר הכלב צריך לעלות עליו ולהישאר עליו 5 שניות.

                            347

 

סללום (עקלתון) -

שניים עשר עמודים הניצבים, זה אחר זה ועל הכלב לעבור בניהם בצורת זיג- זג. 

                           aglt2009 842

 

קפיצה למרחק -

מכשול המורכב משלוש עד חמש יחידות, שאותם הכלב צריך לעבור בקפיצה למרחק.

                          kalbiyada09 206