• כלביאדה

תחרויות

 

דרישות כלליות לכניסה לתחרות:

* הנוהג חייב להציג פנקס חיסונים מלאה וחתומה ע"י הוטרינר המטפל, בכניסה לתחרות. כלב ללא פנקס זה, לא יורשה להשתתף.

* הנוהג חייב להיות חבר במועדון החבר בהתאחדות הלאומית. תעודת החבר תהיה חתומה ע"י יו"ר המועדון.

* כל פעולה אגרסיבית כלפי הכלב, תגרור פסילה מיידית, וכן רישום הערה כנגד הנוהג.

 

קיימות שתי קטגוריות של תחרויות: 

 

 

א. תחרויות רשמיות לפי F.C.I:

תחרויות אלה מיועדות לכלבים מכל הגזעים, מעל גיל 18 חודש, הרשומים בספר הגידול המוכר ע"י ה-F.C.I ובעלי ספר עבודה שהוצא ע"י ההתאחדות הלאומית.

ב, תחרויות בלתי רשמיות:

תחרויות כנ"ל פתוחות ליוזמות מקומיות של כל מדינה אך חייבות להישמר בהן רוח האג'יליטי וקפיצות המכשולים ויש לשמור על בטיחות הכלבים ונוהגיהם.

 

אליפות לאומית :

אליפות זו היא האליפות הארצית של כל מדינה ובה נקבעים אלוף המדינה ושני סגניו שנשלחים אוטומטית לאליפות העולם.

אליפות אירופה :

אליפות זו פתוחה לכל מתמודד גם אם אינו נשלח ע"י המועדון.

אליפות עולם באג'יליטי של ה-F.C.I:

אליפות עולם לאג'יליטי נערכת כל שנה והיא היחידה שפתוחה לכלבים גזעיים בלבד . המנצח זוכה בתואר אלוף עולם באג'יליטי.

 

aglt2009 845

 


מסלול המכשולים


מסלול מכשולים תקני באג'יליטי מורכב מ 14- 22 אלמנטים, אשר אלו מסודרים בזה אחר זה הן בקווים ישרים והן בפניות, בכל פעם בסדר משתנה (ע"פ תכנונו של מדריך אימון או שופט תחרות). הנוהג מכוון את כלבו למעבר המכשולים על-פי הסדר שנקבע לאותו מסלול ספציפי. כלב אשר יעבור את מסלול המכשולים במינימום שגיאות ובזמן המהיר ביותר יזכה לדירוג הגבוה ביותר.

מכשולים במסלול האג'יליטי


קפיצות: משוכה יחידה (Hurdle), משוכה כפולה (Spread Hurdle), חישוק (Tyre), חומה (Wall) וקפיצה למרחק (Long-Jump).
נקודות מגע: נדנדה (See-Saw), גשר (Dog Walk) ו- איי. פריים (A-Frame).
נוספים: מנהרה (Tube Tunnel), מנהרת בד (Flat Tunnel), שולחן (Table), סלאלום (Weaving Poles / Slalom).

(*) חלק מהתקנים יותאמו בגובהם, וזאת ע"פ קטגוריית הגובה של הכלב

איי. פריים (A-Frame)

מכשול מגע זה בנוי משני לוחות אלומיניום גדולים (או לוחות עץ) בגודל של כמטר על כ- 2.7 מטר. הלוחות יוצרים צורת משולש, וחיזוק הלוחות יחדיו, יוצר צורה זהה לאות 'A'. על הכלב לעלות שיפוע תלול ואז לרדת בצדו השני. בזמן העלייה והירידה עליו לוודא כי כפות רגליו יבואו במגע עם האזורים המוגדרים ואסור לו לקפוץ מעליהם.

   A-FRAME

 

גשר (Dog Walk)

מכשול מגע זה בנוי משלושה לוחות אלומיניום ארוכים (או לוחות עץ) באורך של כ- 3.8 מטרים כל אחד וברוחב 30 ס"מ. על הכלב לעלות שיפוע בצדו האחד של הגשר, לעבור קו ישר במהירות בשיא גובה ואז לרדת מהגשר בצדו הנגדי. בזמן העלייה והירידה עליו לוודא כי כפות רגליו יבואו במגע עם האזורים המוגדרים ואסור לו לקפוץ מעליהם.

   A-FRAME

 

נדנדה (See-Saw)

מכשול מגע זה בנוי מלוח אלומיניום (או לוח עץ) באורך של כ- 3.8 מטר וברוחב 30 ס"מ. על הכלב לעלות שיפוע בצדו האחד של לוח הנדנדה ולהוריד בעזרת משקל גופו (כאשר הוא עובר את מחצית הדרך) את לוח זה לכיוון הנגדי. על הלוח לגעת בקרקע טרם יעזוב הכלב את הנדנדה.

   A-FRAME

 

משוכה יחידה (Hurdle)

מכשול זה כולל מוט פלסטיק (או עץ) הנתמך בעזרת שתי כנפיים בצדיו ועל הכלב לקפוץ מעליו מבלי שהמוט ייפול.

   A-FRAME

 

חישוק (Tyre)

מכשול זה בנוי ממסגרת אלומיניום (בד"כ) וטבעת בקוטר 45-60 ס"מ המקובעת בתוכה. גובה הטבעת ישתנה על פי גודל הכלב. הכלב נדרש לקפוץ דרך הטבעת. מכשולים חדישים מציעים בטיחות מתקדמת לכלבים ומאפשרים לטבעת להתפרק באם הכלב פוגע בה בזמן הקפיצה.

   A-FRAME

 

מנהרה (Tube Tunnel)

מכשול המנהרה הוא צינור פתוח שנוצר על ידי סליל מתכת המצופה בפולימר גמיש. אורך המנהרה נע בין 3-6 מטרים וקוטרה 60 ס"מ. המנהרה תמוקם במסלול האג'יליטי שלא בקו ישר לעיתים. על הכלב הוא לנווט אל המנהרה ולצאת מצידה השני מהר ככל הניתן.

   A-FRAME

 

סלאלום (Weaving Poles / Slalom)

מכשול זה מורכב מ-12 מוטות אנכיים הממוקמים בקו ישר ומחוברים יחדיו אל בסיס מתכתי יציב. המרחק בין מוט למוט הוא 60 ס"מ. על הכלב להיכנס אל המכשול מצדו הימני של המוט הראשון ולנווט בין המוטות בצורת סלאלום עד אשר יגיע לקצה.

   A-FRAME

 

קפיצה למרחק (Long-Jump)

מכשול מגע זה בנוי ממספר לוחות משופעים ברוחב 1.2 מטר. מספר הלוחות ישתנה בין 2-5 ויקבע לפי גודל הכלב. במכשול זה הכלב נדרש לקפוץ למרחק במישור האופקי (בניגוד לקפיצות הנפוצות במישור האנכי).

   A-FRAME

 

SORRY.... THIS PAGE CANNOT BE FOUND!