• כלביאדה

תחרויות

 

דרישות כלליות לכניסה לתחרות:

* הנוהג חייב להציג פנקס חיסונים מלאה וחתומה ע"י הוטרינר המטפל, בכניסה לתחרות. כלב ללא פנקס זה, לא יורשה להשתתף.

* הנוהג חייב להיות חבר במועדון החבר בהתאחדות הלאומית. תעודת החבר תהיה חתומה ע"י יו"ר המועדון.

* כל פעולה אגרסיבית כלפי הכלב, תגרור פסילה מיידית, וכן רישום הערה כנגד הנוהג.

 

קיימות שתי קטגוריות של תחרויות: 

 

 

א. תחרויות רשמיות לפי F.C.I:

תחרויות אלה מיועדות לכלבים מכל הגזעים, מעל גיל 18 חודש, הרשומים בספר הגידול המוכר ע"י ה-F.C.I ובעלי ספר עבודה שהוצא ע"י ההתאחדות הלאומית.

ב, תחרויות בלתי רשמיות:

תחרויות כנ"ל פתוחות ליוזמות מקומיות של כל מדינה אך חייבות להישמר בהן רוח האג'יליטי וקפיצות המכשולים ויש לשמור על בטיחות הכלבים ונוהגיהם.

 

אליפות לאומית :

אליפות זו היא האליפות הארצית של כל מדינה ובה נקבעים אלוף המדינה ושני סגניו שנשלחים אוטומטית לאליפות העולם.

אליפות אירופה :

אליפות זו פתוחה לכל מתמודד גם אם אינו נשלח ע"י המועדון.

אליפות עולם באג'יליטי של ה-F.C.I:

אליפות עולם לאג'יליטי נערכת כל שנה והיא היחידה שפתוחה לכלבים גזעיים בלבד . המנצח זוכה בתואר אלוף עולם באג'יליטי.

 

aglt2009 845

 

מתקנים

 

כל מסלול מכשולים מורכב ממספר אלמנטים, אשר מסודרים בזה אחר זה הן בקו ישר והן בפניות, בכל פעם בסדר שונה, דבר המעלה את רף הקושי. המכשולים במסלול רבים ומגוונים: משוכה, נדנדה, גשר, מנהרה גמישה, מנהרה רפויה מבד, חומה, קיר משופע, חישוק, שולחן, עקלתון, קפיצה למרחק.

משוכה -

משוכה המורכבת ממוט שקל להפילו הנתמך על ידי שתי זרועות. 

                                      564

 

נדנדה -

מכשול אשר מורכב כנדנדה רגילה אשר על הכלב לחצותו תוך כדי נגיעה בשני השטחים המסומנים בלבן. 

                                    393

 

גשר -

מכשול המורכב משלושה לוחות עץ, שמתחברים זה לזה ויוצרים יחד גשר הנתמך על שתי רגלי עץ. על הכלב לעבור את המכשול תוך כדי שהוא נוגע באזורים המסומנים בלבן.

                                  450

 

מנהרה -

מכשול בצורת מנהרה או צינור שחייב להיות גמיש על מנת ליצור זוויות שונות.

                                 aglt2009 76

 

שרוול -

מכשול המורכב מבסיס מוצק שאליו מחובר בד חזק בצורת שרוול. 

                     aglt2009 688

 

חומה -

משוכה בצורת חומה שעל הכלב לקפוץ מעליה.

                                231

 

קיר שיפוע (A - frame) -

מכשול המורכב משני לוחות עץ משופעים, היוצרים את הצורה A. על הכלב לעבור את המכשול תוך כדי שהוא נוגע באזורים המסומנים בלבן.

                               181

 

חישוק/צמיג -

מכשול המורכב מצמיג או גלגל אשר נתמך על ידי מסגרת ועל הכלב לעבור דרך הצמיג בלבד.

                              aglt2009 27

 

שולחן -

שולחן אשר הכלב צריך לעלות עליו ולהישאר עליו 5 שניות.

                            347

 

סללום (עקלתון) -

שניים עשר עמודים הניצבים, זה אחר זה ועל הכלב לעבור בניהם בצורת זיג- זג. 

                           aglt2009 842

 

קפיצה למרחק -

מכשול המורכב משלוש עד חמש יחידות, שאותם הכלב צריך לעבור בקפיצה למרחק.

                          kalbiyada09 206

 

 

SORRY.... THIS PAGE CANNOT BE FOUND!