• כלביאדה

תחרויות

 

דרישות כלליות לכניסה לתחרות:

* הנוהג חייב להציג פנקס חיסונים מלאה וחתומה ע"י הוטרינר המטפל, בכניסה לתחרות. כלב ללא פנקס זה, לא יורשה להשתתף.

* הנוהג חייב להיות חבר במועדון החבר בהתאחדות הלאומית. תעודת החבר תהיה חתומה ע"י יו"ר המועדון.

* כל פעולה אגרסיבית כלפי הכלב, תגרור פסילה מיידית, וכן רישום הערה כנגד הנוהג.

 

קיימות שתי קטגוריות של תחרויות: 

 

 

א. תחרויות רשמיות לפי F.C.I:

תחרויות אלה מיועדות לכלבים מכל הגזעים, מעל גיל 18 חודש, הרשומים בספר הגידול המוכר ע"י ה-F.C.I ובעלי ספר עבודה שהוצא ע"י ההתאחדות הלאומית.

ב, תחרויות בלתי רשמיות:

תחרויות כנ"ל פתוחות ליוזמות מקומיות של כל מדינה אך חייבות להישמר בהן רוח האג'יליטי וקפיצות המכשולים ויש לשמור על בטיחות הכלבים ונוהגיהם.

 

אליפות לאומית :

אליפות זו היא האליפות הארצית של כל מדינה ובה נקבעים אלוף המדינה ושני סגניו שנשלחים אוטומטית לאליפות העולם.

אליפות אירופה :

אליפות זו פתוחה לכל מתמודד גם אם אינו נשלח ע"י המועדון.

אליפות עולם באג'יליטי של ה-F.C.I:

אליפות עולם לאג'יליטי נערכת כל שנה והיא היחידה שפתוחה לכלבים גזעיים בלבד . המנצח זוכה בתואר אלוף עולם באג'יליטי.

 

aglt2009 845